nemoc

Stařecká Demence

Překonávání mlhavého stínu: Boj proti stařecké demenci

Stařecká demence je vážným onemocněním, které postihuje hlavně osoby ve vyšším věku. Jedná se o postupné zhoršení kognitivních funkcí, jako je paměť, řeč, orientace nebo schopnost rozhodování a plánování. Tento stav může být pro pacienty i jejich blízké velmi náročný a způsobit jim řadu komplikací v...