Jak se chovat při napadení psem?

Chovat se správně při napadení psem je zásadní dovedností, která může zachránit životy a minimalizovat zranění. Napadení psem může být stresující a nebezpečné, ale pokud budete mít přehled o správném chování, můžete maximalizovat svou bezpečnost a minimalizovat riziko zranění. V tomto článku se budeme zabývat tím, co dělat, když jste napadeni psem, jak rozpoznat nebezpečné situace a jak se chovat v různých scénářích.

Rozpoznání rizikových situací

Chovejte se preventivně: Nejlepším způsobem, jak se vyhnout napadení psem, je prevence. Nikdy neprovokujte cizí psy, nedejte jim příležitost k útoku a vyhněte se neznámým psům bez dozoru.

Rozumějte psím signálům: Psi komunikují pomocí těla a verbálních projevů. Když pes ukazuje známky agresivity, jako je narovnání ocasu, zvýšení ocasu, syčení, vystavení zubů nebo zaklonění uší zpět, může to být varování. Snažte se vyhodnotit situaci a stáhnout se, pokud se pes zdá být nepřátelský.

Nikdy nenechávejte děti samy s psem: Většina útoků psů na děti se stane, když jsou samy nebo jsou příliš hrubé k psovi. Vždy dohlížejte na interakce dětí s psem a vysvětlete jim, jak se správně chovat kolem psů.

Tip: Spoustu dalších informací i na jiná témata najdete na https://napady-navody.cz/.

Co dělat při napadení psem

Pokud se ocitnete v situaci, kdy vás pes napadá, je důležité zachovat klid a jednat rozumně. Zde jsou kroky, které byste měli podniknout:

Zůstaňte klidní: To je jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat. Hlasitý křik nebo hysterie může situaci jen zhoršit. Snažte se zůstat co nejklidnější a uklidněte své myšlenky.

Neutíkejte: Pes může být rychlejší než vy, a pokus o útěk může pes interpretovat jako hru a zvýšit jeho agresi. Místo toho zůstaňte na místě.

Nestavte se oči v oči: Pokud můžete, snažte se vyhnout očnímu kontaktu s psem. Pes může interpretovat přímý pohled do očí jako výzvu.

Ochraňte se: Zkuste si zakrýt krk, obličej a všechny vitální části těla rukama a lokty. Pokud máte něco, co by mohlo posloužit jako štít (např. bundu nebo batoh), použijte to k ochraně těla.

Nekřičte, nepohybujte se prudce: Pohyby a hluk mohou pes ještě více vyprovokovat. Snažte se zůstat co nejtišší a neprovokujte psa.

Snažte se být nepříjemní: Pokud je to možné, zkuste pesi způsobit nepříjemnost, aby přestal útočit. To může zahrnovat kopání do břicha, úder do nosu nebo zasunutí prstu do očí. Nejde o to ublížit psu, ale pouze ho odstrašit.

Zavolejte o pomoc: Pokud máte možnost, zavolejte na pomoc. Lidé kolem vás mohou přijít na záchranu.

Co dělat po napadení psem

Po napadení psem je důležité vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve. I když se zdá, že zranění není vážné, může dojít k infekci. Zde jsou další kroky, které byste měli podniknout:

Vydezinfikujte rány: Pokud máte nějaká zranění, vypláchněte je pod tekoucí vodou a dezinfikujte antiseptikem, pokud je to možné.

Odhlaste útok: Informujte místní úřady nebo veterinární kliniku o útoku. Pokud je pes nebezpečný, může být nutné ho euthanazovat.

Získejte informace o psovi: Pokuste se zjistit informace o majiteli psa a o psovi samotném. Zaznamenejte si jeho chování a vzhled, abyste mohli poskytnout relevantní informace.

Zvažte právní kroky: Mějte na paměti, že můžete mít nárok na náhradu škody způsobené útokem psem. Konzultujte s právním zástupcem, pokud je to nutné.

Jak se chovat ke psům v budoucnu

Abyste minimalizovali riziko budoucího napadení psa, můžete dodržovat následující tipy:

Buďte respektující: Respektujte prostor psů a vždy se zeptejte majitele, zda můžete přistoupit k jejich psovi.

Neoslovujte neznámé psy: Neoslovujte neznámé psy bez povolení majitele. Může to být pro ně stresující a nepředvídatelné.

Naučte se psí signály: Pokuste se pochopit, co psi komunikují svým tělem a verbálně. To vám může pomoci rozpoznat, kdy se pes necítí pohodlně.

Učte děti o psím chování: Vysvětlete dětem, jak se správně chovat kolem psů, a důrazně jim doporučte, aby se vyhýbaly neznámým psům bez dozoru.

Mějte respekt k agresivním psům: Pokud se setkáte s agresivním psem, snažte se vyhnout očnímu kontaktu a ustoupit. Neprovokujte ho.

Nechte psy v klidu: Pokud vidíte psa, který spí nebo jí, nechť je v klidu. Nedotýkejte se ho, dokud nezískáte souhlas od majitele.

Proč pes napadne člověka?

Pes může napadnout člověka z různých důvodů, a často je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, které ovlivňují jeho chování. Následující jsou některé z hlavních důvodů, proč pes může napadnout člověka:

Strach nebo obrana: Psi jsou přirozeně teritoriální a mohou reagovat agresivně, když se cítí ohroženi. To může nastat, když cizí osoba vstoupí na jejich teritorium nebo když se cítí provokováni.

Bolest nebo nemoc: Pes, který trpí bolestí nebo nemocí, může být podrážděný a agresivní. Bolest může způsobit, že pes reaguje neadekvátně na běžné podněty.

Strach nebo stres: Psi mohou reagovat agresivně, když jsou vyděšení nebo ve stresu. Například v rušném prostředí nebo při hromadění lidí se mohou cítit ohroženi.

Nedostatečná socializace: Psi, kteří nebyli řádně socializováni s různými lidmi a situacemi v mladém věku, mohou mít problémy s přizpůsobením se různým prostředím a lidem. To může vést k agresivnímu chování.

Dominační chování: Někteří psi mohou vykazovat dominanci a pokoušet se stanovit svou pozici ve smečce, což může zahrnovat agresivní chování vůči lidem.

Špatná péče nebo zneužívání: Psi, kteří byli zneužíváni nebo trpěli špatnou péčí, mohou reagovat agresivně kvůli svým traumatem. Tito psi potřebují zvláštní pozornost a rehabilitaci.

Genetické faktory: V některých plemenech a liniích psů mohou být geneticky zakódovány určité sklony k agresi. To neznamená, že každý jedinec tohoto plemene bude agresivní, ale určitá predispozice může existovat.

Nedostatečný výcvik nebo špatný výcvik: Pes, který nebyl správně vycvičen nebo byl vychováván nesprávným způsobem, může vykazovat nežádoucí chování, včetně agresivity.

Zdravotní problémy: Některé zdravotní problémy mohou ovlivnit chování psa. Například neurologická onemocnění mohou způsobit změny v chování.

Je důležité si uvědomit, že každý pes je jedinečný, a proto i důvody jeho agresivity mohou být různé. Identifikace a řešení příčiny agresivity je klíčem k prevenci napadení lidí. Majitelé psů mají zodpovědnost za to, aby své psy správně vychovávali a socializovali a v případě potřeby konzultovali chování svého psa s odborníkem na chování psů.

Publikováno: 01. 10. 2023

Kategorie: zvířata

Autor: Adéla Straková