Hudba

Hody Hody Doprovody

Hody hody doprovody: Zpíváme si s dětmi na Velikonoce

Tradiční jarní píseň Jaro je v Čechách neodmyslitelně spjato s hudbou. Tradiční jarní písně, často s pohanskými kořeny, vítají příchod tepla, slunce a probouzející se přírody. Děti, oblečené v pestrobarevných krojích, obcházely vesnice s pomlázkou a zpívaly písně o zeleném máji, kvetoucích stromech a příslibu...