výraz

Pod Vlivem

Pod vlivem: Jak ovládat své emoce a rozhodování v každodenním životě

Úvod: Co znamená výraz "pod vlivem"? Co znamená výraz "pod vlivem" Pod vlivem je výraz, který označuje stav, kdy jsme ovlivněni nějakou látkou nebo situací, která nás mění. Tento stav se projevuje například změnou chování, nálady nebo vnímání okolí. Výraz "pod vlivem" často souvisí s užíváním alkoholu či drog, ale...