významný, důležitý

Signifikantní

Signifikantní změny, které změní váš životní styl k lepšímu

"Úvod - Proč je důležité porozumět signifikantnímu konceptu?" Definice pojmu "signifikantní" Signifikantní je pojem, který poukazuje na to, že něco má vysokou důležitost nebo hodnotu. V kontextu statistiky znamená signifikantnost, že data vykazují významné rozdíly nebo souvislosti mezi různými proměnnými. V oblasti...