Co je katastrální mapa a jaké má využití?

Katastrální mapa, to není jen pestrá kresba hranic na papíře. Je to klíčový nástroj, který usnadňuje a usměrňuje mnoho aspektů souvisejících s nemovitostmi. V tomto článku se podíváme na to, co katastrální mapa představuje, k čemu slouží a jak se zapojuje do našeho každodenního života.

Co je katastrální mapa?

Katastrální mapa je polohopisnou mapou velkého měřítka, obvykle ve škále 1:1000 nebo 1:2000, která zobrazuje nejen hranice katastrálních území, ale také územně správní jednotky, státní hranice, hranice pozemků, obvody budov a vodní díla. Je klíčovou součástí katastru nemovitostí, což je systém evidující vlastnická práva k nemovitostem. Více informací najdete na https://geopas.cz/nejen-katastralni-mapa-v-geopas.

K čemu slouží katastrální mapa?

Klíčový podklad pro různé úřady a instituce:

Katastrální mapa slouží jako důležitý referenční materiál pro stavební úřady, finanční úřady, katastrální úřady, a další instituce. Při výstavbě, zdanění, nebo soudních řízeních je nezbytná pro přesné informace o nemovitostech.

Určení vlastnických hranic a plochy:

Je klíčovým nástrojem pro vlastníky nemovitostí, jelikož umožňuje přesné určení hranic jejich pozemků a budov. To je neocenitelné při prodeji nebo dědění nemovitosti.

Stanovení polohy a využití nemovitostí:

Katastrální mapa nám poskytuje informace o poloze nemovitostí a také o tom, jak jsou tyto nemovitosti využívány. To je klíčové pro urbanistické plánování a rozvoj měst a obcí.

Příklady použití katastrální mapy

Stavba domu:

Při stavbě nového domu je nezbytné znát hranice pozemku, aby se stavba neprovedla na cizím území, což by mohlo vyvolat právní problémy.

Prodej nemovitosti:

Při prodeji nemovitosti je znalost výměry pozemku a budovy klíčová. Kupující tak ví, co přesně kupuje, a nemá nečekané překvapení ohledně velikosti nemovitosti.

Daně z nemovitostí:

Pro stanovení daně z nemovitostí je třeba znát přesnou plochu pozemku a budovy. Katastrální mapa slouží jako důvěryhodný zdroj těchto informací.

Exekuce:

Při exekuci nemovitosti je znalost hranic klíčová. Bez přesné katastrální mapy by mohlo docházet k nedorozuměním a neprůhledným právním postupům.

Katastrální mapa se tak stává veřejným informačním zdrojem, který nás provází v mnoha situacích spojených s nemovitostmi. Je to klíčový nástroj, který zajišťuje spravedlivou a efektivní správu nemovitostí v naší společnosti.

Katastrální mapa na GeoPas.cz

GeoPas.cz je cenným zdrojem informací pro všechny, kteří se zajímají o detaily a charakteristiky lokalit v České republice. Tato služba usnadňuje získávání informací, které obvykle vyžadují procházení různých registrů, mapových podkladů a pracné normalizace a spojování dat. Bez ohledu na to, zda hledáte informace z čisté zvědavosti nebo potřebujete konkrétní data o lokalitách pro svou práci, GeoPas.cz vám může poskytnout potřebné informace.

Služba pracuje s několika klíčovými datovými vrstvami, které zahrnují:

Územní celky: Poskytuje informace o administrativním členění území, což může být užitečné pro plánování a analýzy na úrovni území.

Obyvatelstvo: Nabízí data o populaci v různých lokalitách, což je užitečné pro demografické analýzy a plánování.

Nemovitosti: Obsahuje informace o realitách a nemovitostech v daných lokalitách, což může být užitečné pro realitní profesionály a investory.

Sídla firem: Poskytuje informace o umístěních firem a podniků, což může být užitečné pro podnikatelské analýzy a plánování.

Občanská vybavenost: Zahrnuje informace o dostupnosti a umístění občanské vybavenosti, což může být důležité pro místní obyvatele.

Životní prostředí: Poskytuje data týkající se životního prostředí v daných lokalitách, což může být důležité pro environmentální analýzy a plánování.

Zemědělství: Obsahuje informace o zemědělských aktivitách v různých oblastech, což je užitečné pro zemědělské analýzy a plánování.

Geologie: Poskytuje údaje o geologických charakteristikách lokalit, což může být důležité pro stavební a inženýrské projekty.

Vodstvo: Zahrnuje informace o vodních zdrojích a jejich umístění, což může být důležité pro vodohospodářské plánování a analýzy.

Publikováno: 11. 12. 2023

Kategorie: bydlení

Autor: Jaroslava Pospíšilová